Direktni eksterni blic

Direktni eksterni blic može biti sjajna alatka za postizanje dramatičnih i živih momenata na fotografiji. S’ obzirom da se vrlo lako može pogrešiti pri korišćenju direktnog eksternog blica i dobiti efekat jeftine fotografije, treba voditi računa oko podešavanja i načina korišćenja istog.

Blic se može koristiti kao jedini izvor svetlosti ili u kombinaciji sa ambijentalnim svetlom. Ukoliko se koristi u kombinaciji sa ambijentalnim svetlom, predlažem da se aparat prvo podesi prema ambijentalnom svetlu, a potom podešava ugao i jačina blica. Kada se koristi kao jedini izvor svetla, pored podešavanja ugla i zuma blica, razlika na fotografiji će nastati i usled različite udaljenosti fotografa od objekta ili osobe koja se osvetljava. Evo snimka na kojem ćete videti neke rezultate koje sam dobio korišćenjem ovakve vrste osvetljenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *