Čoveče… taj Island!

 

Putovao sam na sve strane sveta i mislio da me više ni jedna destinacija neće spektakularno oduševiti… a onda smo stigli na Island! Uh… Da li je moguće da postoje onakva beskrajna prostranstva… raznolikost reljefa… pustinje, vodopadi, planine, zaravni, vulkani, glečer, potoci, mora… Neverovatno! Većinu vremena smo proveli van naseljenih mesta sa ciljem da posetimo što više sjajnih predela ovog neverovatnog ostrva, a sve to u kamperu koji se činio kao jedina moguća opcija za ovakav obilazak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *